Новини‎ > ‎

Відбулись чергові загальні збори "Української об'єднаної кредитної спілки"

опубліковано 30 трав. 2013 р., 05:18 Українська ОКС   [ оновлено 30 трав. 2013 р., 06:41 ]

Кредитні спілки активно користуються послугами УОКС!

Підсумки 2012 року:
17,7 млн грн кредитів отримали члени УОКС;

612 тисяч процентів по депозитах отримали члени УОКС!

28 травня 2013 року відбули загальні збори Української об’єднаної кредитної спілки, на яких було підведено підсумки роботи в 2012 році.

 У своєму звіті голова Спостережної Ради УОКС Володимир Сидоровський, зазначив:

«Протягом 2012 року було проведено 21 засідання спостережної ради УОКС. Основні питання, які розглядались на засіданнях:

- визначення умов надання фінансових послуг (затвердження внутрішніх положень УОКС; відсоткових ставок);

- прийом і виведення кредитних спілок з числа членів УОКС (членами УОКС стали 7, вийшла з УОКС 1 кредитна спілка);

- організаційні питання роботи УОКС (затвердження стратегічного плану розвитку УОКС на 2012—2014 роки; затвердження бюджету та штатного розпису);

- опрацювання механізмів управління тимчасово вільними коштами УОКС (вибір банків-партнерів; придбання державних цінних паперів);

- співпраця з міжнародними та українськими партнерами (Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, «Програма захисту вкладів», Німецький проект технічної допомоги «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості», Українська кооперативна Рада Канади; ПАТ «Фольксбанк»; ФК «Ойкокредит»; проект USAID «АгроІнвест» в Україні).

Відповідно до обраної загальними зборами членів УОКС стратегії розвитку УОКС щодо збільшення капіталу УОКС та залучення внесків (вкладів) членів УОКС на депозитні рахунки, спостережна рада УОКС приймала рішення про поповнення резервного капіталу УОКС. Протягом 2012 року резервний капітал збільшено на 78,8 %: з 280 тис. до 500,6 тис. грн (204,3 тис. грн — дохід поточного року, 2,1 тис. грн — вступні внески; 14,2 тис. грн — нерозподілений дохід 2011 року) та опрацьовувала механізми створення сприятливих умов розміщення коштів членами УОКС.
Значну підтримку протягом років діяльності УОКС ми отримали від Німецього проект технічної допомоги GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» під керівництвом Анни Гамбург. Запропоновані Проектом технології оцінки позичальника, підтримка в побудові відносин з іншими фінансовими установами та інноваційний підхід до планування діяльності дали можлоивість вивести УОКС на новий щабель розвитку та отримати гарний фінансовий результат».
 
Звітуючи про роботу кредитного комітету УОКС, голова Кредитного комітету УОКС Світлана Романенко повідомила:

«Протягом 2012 року УОКС активно працювала з кредитними спілками-учасниками як у частині кредитування, так і залучення коштів на депозит:

-        34 кредитні спілки скористалися кредитами УОКС в 2012 році;

-        надано кредитів по 68 кредитних договорах на загальну суму 17,8 млн грн, що на 92,9 % більше ніж в 2011 році;

-        середній розмір наданого кредиту в 2012 р. склав 262 тис. грн.

Членам УОКС пропонуються такі види кредитів:

  • «Кредит звичайний (базовий)»: надання кредиту однією сумою — ставка за кредитом 19,5 % річних.
  • «Гнучка кредитна лінія» (для позичальників, які мають позитивну кредитну історію): вільне користування кредитними коштами в межах ліміту кредитної лінії — ставка за кредитом 21 % річних.
  • «Кредитна лінія основна»: для позичальників, які не мають кредитної історії в УОКС (надання наступного траншу після повернення першого траншу), — ставка за кредитом 21 % річних).

Минулого року УОКС здебільшого надавала кредити строком на 12 місяців, з них 88,1 % — строком від 3 до 12 місяців, 11,9 % — на строк до 3 місяців. У переважній більшості кредитні спілки брали кредити, щоб задовольнити попит на кредити серед своїх членів. Також один кредит було надано на підтримку ліквідності. При цьому, у вигляді забезпечення кредитів виступали порука членів органів управління кредитних спілок, застава майнових прав на внесок (вклад) на депозитний рахунок в УОКС. В планах 2013 року є розробка низки нових кредитних продуктів для кредитних спілок - членів УОКС та активне впровадження продуктів, які були розроблені в 2013 році проектом «Агроінвест».

 
Доповідаючи про роботу Правління, Іван Вишневський (голова правління) повідомив про таке:

Презентація про результати роботи в 2012 році

«Протягом 2012 року:

- продовжувалось розширення членства УОКС: 7 кредитних спілок стали членами УОКС, 1 кредитна спілка були виключена з числа членів УОКС за заявою. Таким чином, станом на 31.12.2012 р. кількість членів УОКС склала 51 кредитна спілка, в порівнянні із 45 станом на 31.12.2011 р. та 36 — станом на 31.12.2010 р. У 2012 році члени правління УОКС зустрічалися з обласними асоціаціями кредитних спілок, виступали на форумах та конференціях; популяризували діяльність УОКС шляхом проведення вебінарів;

- продовжувалась співпраця з ПАТ «Фольксбанк» і Державним експортно-імпортним банком «Укрексімбанк» в частині розрахункового обслуговування УОКС і розміщення тимчасово вільних коштів;

- продовжувалась співпраця з ТОВ ФК «Ойкокредит Україна» в частині доступу УОКС і кредитних спілок-членів УОКС до довгострокового фінансування;

- продовжено співпрацю з Проектом GІZ/DGRV «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості» в частині впровадження нових інструментів у роботі УОКС, здійснення стратегічного планування запровадження нових показників оцінки фінансового стану УОКС і кредитних спілок-членів УОКС;

- розпочато співпрацю з Проектом USAID «АгроІнвест» в сфері агрокредитування в частині розробки нових технологій і продуктів по агрокредитуванню.

Члени УОКС протягом 2012 року не лише брали кредити в УОКС, але й активно розміщали кошти на депозитних рахунках в УОКС: 12,7 млн грн депозитів було розміщено членами УОКС, і 612 тисяч процентів отримали члени УОКС доходу на свої депозити».

Завдяки активній роботі зі своїми учасниками, УОКС значно збільшила оборотність коштів у порівнянні з попередніми роками:

 

Інформація щодо оборотності коштів УОКС (тис грн)

Рік

Надано кредитів

Повернено кредитів

Залучено вкладів

Повернено вкладів

2009

576

1'016

0

0

2010

2'925

1'809

1'935

815

2011

9'230

6'138

8'678

6'873

2012

17'803

19'273

12'722

8'746

 

Голова Ревізійної комісії Володимир Казарінов зазначив:

«Протягом 2012 року відбулося 4 засідання ревізійної комісії, підтвердженням яких є протоколи. На засіданнях розглядалися та затверджувалися звітні дані, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Крім того, ревізійна комісія перевірила діяльність УОКС шляхом вибіркового співставлення відповідності записів в особових картках (книгах, відомостях) даним бухгалтерського обліку, а також провела планову перевірку фінансово-господарської діяльності Української об’єднаної кредитної спілки за 12 місяців 2012 року та склала відповідні висновки. Головним висновком є те, що порушень в діяльності не виявлено!»

Представляючи учасниками зборів фінансовий звіт та звітуючи про стан виконання бюджету, фінансовий директор УОКС Оксана Соломчак доповіла:

«Активи УОКС протягом 2012 року зросли з 5,5 млн до 11,7 млн грн., тобто на 111,3 %.

У 2012 році УОКС отримала 1 681 648 процентних доходів, у тому числі 1 115 376 доходів від надання кредитів.

Витрати, пов’язані із залученням коштів, склали — 978 987 грн.

Загальні операційні витрати склали 375 660 грн.

Фінансовий результат склав 327 001 грн.

Протягом року 204 312 грн було спрямовано на формування резервного капіталу УОКС.

Нерозподілений дохід склав 122 689 грн.

Активна діяльність з обслуговування учасників дала можливість забезпечити гарну рентабельність капіталу й активів УОКС.

 

Рік

Рентабельність активів (ROA)

Рентабельність капіталу (ROE)

CIR

(cost/income ratio)

2010

10,5%

15,1%

45,6%

2011

4,0%

8,8%

54,4%

2012

3,5%

12,7%

53,4%

 

За одноголосним рішенням учасників зборів весь залишок нерозподіленого доходу було направлено на формування резервного капіталу УОКС.

Члени УОКС подякували працівникам УОКС за гарну роботу та визнали, що УОКС розвивається у вірному напрямку.

Лариса Литвинюк (кредитна спілка «Добробут», м. Стаханів) зазначила: «УОКС працює добре, але необхідно активізувати роботу із залучення нових кредитних спілок до УОКС. На сьогодні лише третина кредитних спілок-членів ВАКС є членами УОКС, і мабуть, багато спілок могли б стати членами УОКС та користуватись послугами. Можливо, необхідно більш активно з ними працювати і, як варіант, видавати невеликі кредити без проведення виїзних перевірок».
 
 
Петро Маковський (кредитна спілка «Вигода», м. Стрий): «УОКС проводить класичну політику обережного кредитування —
це добре, адже зростання має бути обережним і зваженим. Гарна робота не є приводом розслаблятись і зменшувати свої вимоги. УОКС на сьогодні найбільший ОКС в Україні, але треба працювати ще краще і пам’ятати, що УОКС був заснований в Львівській області, Львівською асоціацією кредитних спілок. І треба завжди бути близькими до кредитних спілок і до їхніх потреб і проблем. Слава УКРАЇНІ!!!»