Новини‎ > ‎

Вакансія на посаду голови правління УОКС

опубліковано 21 трав. 2021 р., 01:19 Українська ОКС
Українська об'єднана кредитна спілка оголошує про  пошук кандидата на посаду голови правління Української об'єднаної кредитної спілки.
Професійні вимоги:
     Голова правління Спілки повинен:
а) мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
в) мати не менший, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на посадах керівників не менший одного року; 
г) мати бездоганну ділову репутацію.
д)  відповідати іншим професійним вимогам встановленим законодавством.

Голова правління Спілки:
1) без доручення представляє інтереси Спілки та діє від її імені;
2) представляє Спілку в її відносинах з державою, в судах з іншими юридичними та фізичними особами;
3) укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Спілки, підписує доручення (довіреності) на провадження дій від імені Спілки;
4) розпоряджається майном Спілки в порядку та у межах, визначених Статутом Спілки, та прийнятими відповідно до нього рішеннями органів управління кредитної спілки;
5) готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління Спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників Спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Спілки;
6)  вирішує інші питання діяльності Спілки відповідно до закону, статуту, рішень загальних зборів, спостережної ради.
Голова правління Спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.
Comments